Ochotnicze Straże Pożarne na terenie powiatu zawierciańskiego działają od ponad 100 lat. Najstarszymi jednostkami OSP są Straże Pożarne w Szczekocinach, Pilicy  oraz Zawierciu-Kromołowie.

 

W tamtych czasach powstawały ochotnicze straże by bronić i chronić ludność i jej dobytek – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, ale również po to aby krzewić tradycję, rozwijać kulturę, pomagać w rozwoju wsi i małych miasteczek oraz utrwalać polskość pod rządami zaborców. Walka z żywiołem jakim był pożar toczyła się z niezwykłą odwagą i heroizmem, brakowało sprzętu – wiadro z wodą, bosak to podstawowe wyposażenie a „sikawka” ręczna to był szczyt marzeń wszystkich ochotników. Dlatego zaczęto budować remizy strażackie, dorabiać się powoli sprzętu strażackiego, wyposażenia, umundurowania i powozów konnych. Powstawały orkiestry dęte, które w mundurach strażackich brały udział w życiu świeckim i kościelnym lokalnych społeczności. Ochotnicze Straże Pożarne coraz bardziej zyskiwały na znaczeniu i popularności, były nieodłącznym elementem, stróżem bezpieczeństwa w małych środowiskach.

 

Z czasem jednostki OSP zaczęły łączyć się w organizacje gminne i powiatowe w myśl zasady „w jedności siła”, wiele spraw i problemów strażackich nie można było załatwić na szczeblu lokalnym. W roku 1931 powstał Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, który pod znakiem Krzyża Strażackiego i patrona Świętego Floriana 80 lat jednoczy wszystkich strażaków ochotników w całej Polsce. Podstawą działania Ochotniczych Straży Pożarnych jest Statut Związku.

 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zawierciu powstał w 1999 roku po wprowadzeniu nowej reformy administracyjnej w Polsce i powstaniu struktur powiatowych. W skład Zarządu Oddziału Powiatowego wchodzą Zarządy Oddziałów Gminnych, Miejsko-Gminnych i Miejskich w Zawierciu, Porębie, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Szczekocinach, Irządzach, Kroczycach, Włodowicach i Żarnowcu.

 

Na terenie powiatu zawierciańskiego działa 100 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, w tym 27 jednostek w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego – są to jednostki o podwyższonej gotowości pożarniczej. Posiadają wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy i dobrze wykwalifikowanych ochotników, którzy w każdych warunkach mogę ratować życie i zdrowie ludzi i zwierząt. W strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych działa na terenie powiatu zawierciańskiego 3800 ochotników; działają również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze żeńskie i męskie, orkiestry dęte w 18 jednostek OSP, strażacy czynni i wspierający. Niedawno w Ogrodzieńcu powstała grupa ratowniczo-poszukiwawcza przystosowana do poszukiwań ludzi w trudnych warunkach, a zwłaszcza górach. Posiadają specjalistyczny sprzęt, min. quada.

 

Dorobek swój strażacy ochotnicy często prezentują w licznych swoich kronikach strażackich, które tworzą swoistego rodzaju skarbnicę historii ruchu związkowego i ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie. Biorą również udział w pokazach, zawodach sportowo-pożarniczych, konkursach wiedzy. Poprzez eliminacje gminne na szczeblu powiatu organizowane są strażackie zawody i konkursy. Do tradycji weszły już takie imprezy jak:

 

·        Powiatowe rozgrywki w tenisie stołowym, których inicjatorem była jednostka OSP Ciągowice w 2003 roku (gmina Łazy)

 

·        Powiatowe zawody w halowej piłce nożnej – inicjator OSP Poręba

 

·        Ogólnopolski konkurs plastyczny dzieci i młodzieży na tematy ochrony przeciwpożarowej. Rokrocznie w konkursie tym bierze udział ponad 400 prac, a swoje zaangażowanie zaznaczają dzieci i młodzież oraz szkoły wraz z nauczycielami i wychowawcami

 

·        Powiatowe eliminacje konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, gdzie młodzi ludzie szkół naszego powiatu mają znaczące osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i centralnym

 

·        Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze odbywane w gminach każdego roku, a co dwa lata na poziomie powiatu. Wysoki stopień wyszkolenia pozwala zawsze na osiągnięcie dobrych wyników na eliminacjach wojewódzkich; szczególnie wspaniały dorobek w tym zakresie ma jednostka OSP Wierbka (gmina Pilica).

 

Działalność strażaków ochotników wspierają całe zastępy ludzi, którym ochrona przeciwpożarowa leży na sercu – nauczyciele i wychowawcy, prezesi i dyrektorzy dużych i małych firm, zakładów pracy (min. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” w Zawierciu, PZU oddział Zawiercie, Zakład Energetyczny ENION Będzin oddział w Zawierciu, Spółdzielnia Spożywcza PSS „Społem” w Zawierciu i wiele prywatnych instytucji. Bez pomocy administracji terenowej, Starostwa, Urzędów Miast i Gmin trudno sobie wyobrazić naszą działalność. Starosta, Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie pełnią funkcję Prezesów Zarządów, co znacznie podnosi rangę naszego Związku.

 

Coraz większe rzesze ludzi dobrej woli wspiera naszą działalność dokonując odpisu 1% podatku na Ochotnicze Straże Pożarne jako na organizację pożytku publicznego, gdyż takimi organizacjami są wszystkie OSP na terenie naszego powiatu. Pieniądze te wykorzystywane są na liczne potrzeby sprzętowe i umundurowanie w konkretnych zadeklarowanych w odpisach przez społeczeństwo jednostkach.

 

Dobrze układa się również współpraca z Zawodową Strażą Pożarną. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu pomaga w utrzymywaniu wysokiej sprawności ochotników poprzez fachową obsługę szkoleń teoretycznych i praktycznych. Dba, kontroluje i ukierunkowuje ochotników w zakresie obsługi i konserwacji nowoczesnego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek. Pomagają w obsłudze zawodów sportowo-pożarniczych, sędziowaniu tych zawodów oraz konkursów wiedzy pożarniczej, konkursach plastycznych i obsłudze zebrań programowych na terenie powiatu.

 

W dniu 18 listopada 2011 r. odbył się kolejny już III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Zawierciu. Zjazd odbył się w Żarnowcu a wzięło w nim udział 70 delegatów, przedstawicieli i zaproszonych gości. W zjeździe uczestniczył Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  w Katowicach, Senator RP, generał Zbigniew Meres, który podczas swego wystąpienia wysoko ocenił działalność strażaków ochotników w tym Zarządu Oddziału Powiatowego w strukturach Związku. Podczas zjazdu przyjęto program działania na pięcioletnią kadencję, w którym między innymi ustalono dalszy, systematyczny rozwój organizacji poprzez: przyjmowanie młodych ludzi do OSP, dalsze doposażenie straży, utrwalanie już osiągniętych wartości i współpracę z instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami, w tym szczególnie z Komendą Powiatową PSP, Urzędami i Starostwem.

Podczas zjazdu wybrano delegatów i przedstawicieli na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach oraz nowe władze Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu:

 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu na lata 2011-2016:

 

1.      Krzysztof Wrona – Prezes – Starosta Zawierciański

2.      Mieczysław Skręt – Wiceprezes d.s. Organizacyjnych

3.      Eugeniusz Kapuśniak – Wiceprezes d.s. Młodzieży

4.      Jakub Otczyk - Wiceprezes d.s. Odznaczeń

5.      Józef Gawlikowski – Sekretarz

6.      Czesław Pantak – Skarbnik

7.      Stanisław Brówka – Członek Prezydium

8.      Tomasz Ciszewski – Członek Prezydium

9.      Henryk Karcz – Członek Prezydium

10.    Ryszard Mach – Członek Prezydium

11.    Jan Pająk – Członek Prezydium

12.    Adam Szmukier – Członek Prezydium

13.    Krzysztof Dobrzyniewicz – Członek

14.    Marek Fiutak – Członek

15.    Paweł Grobelak – Członek

16.    Adam Jura – Członek

17.    Maciej Kaczyński – Członek

18.    Grażyna Piotkowska – Członek

19.    Adam Rozlach – Członek

20.    Lidia Słaboń – Członek

21.    Włodzimierz Sochacki – Członek

22.    Zdzisław Struzik – Członek

23.    Marek Śliwa – Członek

24.    Lidia Wałach – Członek

 

Powiatowa Komisja Rewizyjna:

 

1.      Henryk Mogieła –Przewodniczący

2.      Zbigniew Cieplewicz – Wiceprzewodniczący

3.      Zbigniew August – Sekretarz

5.      Ryszard Powązka - Członek

 

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach

1.      Marek Fiutak – Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu

2.      Józef Gawlikowski – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego w Zawierciu

3.      Henryk Karcz – Komendant Miejsko – Gminnego OSP Ogrodzieniec

4.      Jakub Otczyk – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Zawierciu

 

Delegaci na Zjazd Wojewódzki Związku OSP RP w Katowicach

1.      Stanisław Borówka – Poręba

2.      Jerzy Będkowski – Pilica

3.     Paweł Grobelak –Ogrodzieniec

4.      Mieczysław Skręt – Łazy

5.      Adam Jura – Irządze

6.      Grzegorz Scelina – Żarnowiec

 

W dniu 14 grudnia 2011r. odbyło się pierwsze po Zjeździe Powiatowym posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu wspólnie z Powiatową Komisją Rewizyjną. Podczas posiedzenia przyjęto plan działania i budżet na 2012 rok. W planie działania uwzględniono zakres szkolenia aktywu OSP w ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu jak również udziału jednostek OSP w akcjach ratowniczych. Ocenę przygotowań i realizacji obchodów „Dnia Strażaka 2012”, zawodów sportowo-pożarniczych, turniejów sportowych, wiedzy i konkursów plastycznych. Okresową ocenę realizacji budżetu Zarządu, opłacalności składek członkowskich, pracy komisji odznaczeń i komisji młodzieżowej. Podjęto również uchwały o powołaniu nowych komisji:

 

·        Powiatowa Komisja ds. Młodzieży

1.      Eugeniusz Kapuśniak – Przewodniczący

2.      Tomasz Ciszewski

3.      Maciej Kaczyński

4.      Lidia Słaboń

 

·        Powiatowa Komisja ds. Odznaczeń

 

1.      Jakub Otczyk – Przewodniczący

2.      Lidia Wałach

3.      Adam Jura

4.      Paweł Grobelak

5.      Jan Pająk

 

W dniu 30 listopada 2016 r. odbył się kolejny już IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Zawierciu. Zjazd odbył się w Zawierciu - Bzowie a wzięło w nim udział 34 delegatów, przedstawicieli i zaproszonych gości. W zjeździe uczestniczył Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  w Katowicach, Senator RP, generał Zbigniew Meres.
Podczas zjazdu przyjęto program działania na pięcioletnią kadencję, w którym między innymi ustalono dalszy, systematyczny rozwój organizacji poprzez: przyjmowanie młodych ludzi do OSP, dalsze doposażenie straży, utrwalanie już osiągniętych wartości i współpracę z instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami, w tym szczególnie z Komendą Powiatową PSP, Urzędami i Starostwem.

Podczas zjazdu wybrano delegatów i przedstawicieli na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach oraz nowe władze Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu:

 

                                   Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu na lata 2016-2021:

1.      Krzysztof  Wrona – Prezes                       od 26 stycznia 2019 roku funkcję tę pełni    Gabriel  Dors - Starosta Zawierciański

2.      Mieczysław Skręt – Wiceprezes

3.       Jan Pająk – Wiceprezes

4.      Adam  Szmukier - Wiceprezes

5.      Józef Gawlikowski – Sekretarz

6.      Czesław Pantak – Skarbnik

7.      Bogdan Nowak – Członek Prezydium

8.      Ryszard Spyra – Członek Prezydium

9.      Henryk Karcz – Członek Prezydium

10.    Jakub Otczyk – Członek Prezydium

11.    Tomasz Ciszewski – Członek Prezydium

12.    Eugeniusz Kapuśniak – Członek Prezydium

13.    Witold Grim – Członek Zarządu

14.     Dominik Pucek– Członek Zarządu

15.    Maciej Kaczyński – Członek Zarządu

16.    Jan Chudek – Członek Zarządu

17.    Artur Janosik – Członek Zarządu

18.    Krzysztof Dobrzyniewicz – Członek Zarządu

19.    Adam Jura – Członek Zarządu

20.    Włodzimierz Sochacki – Członek Zarządu

21.    Lidia Wałach – Członek Zarządu

22.    Ireneusz Merta  – Członek Zarządu

23.    Artur Łągiewka – Członek Zarządu

24.    Grażyna Piotrowska – Członek Zarządu

 

Powiatowa Komisja Rewizyjna:

 

1.      Henryk Mogieła –Przewodniczący

2.      Zbigniew Cieplewicz – Wiceprzewodniczący

3.      Arkadiusz Spera – Sekretarz

4.      Anna Cieszkowska - Członek

5.      Grzegorz Scelina  - Członek

6.      Andrzej  Domagała  - członek

 

 

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach:

1.      Jan Pająk  – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP  w Zawierciu

2.      Jakub Otczyk  – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Zawierciu

3.      Henryk Karcz – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Zawierciu

4.      Józef Gawlikowski – Sekretarz  Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP  w Zawierciu

 

Delegaci na Zjazd Wojewódzki Związku OSP RP w Katowicach:

1.      Stanisław Borówka – Poręba

2.      Krzysztof  Bednarz – Kroczyce

3.      Robert  Janoska  – Zawiercie

4.      Mieczysław Skręt – Łazy

5.      Adam Jura – Irządze

6.      Robert Szwaja  – Pilica