W dniu 29 października 2015r. w imieniu Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu
i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu druhowie: Mieczysław Skręt – członek Głównej Komisji Rewizyjnej OSP, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OSP Województwa Śląskiego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu; Czesław Pantak – Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu oraz st. kapt. Dawid Antosiak  - Zastępca Dowódcy JRG Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu zapalili znicze pamięci na grobach kilkunastu działaczy Związku OSP, którzy w różnym okresie czasu działali na terenie powiatu zawierciańskiego, poświęcając dla organizacji część swojego życia.

Akcja ta zapoczątkowana w roku  2007 jest prowadzona co roku i świadczy o tym, że strażacy to jedna wielka rodzina. Jesteśmy razem w radosnych i smutnych chwilach, pamiętamy o tych co są z nami i o tych co odeszli na wieczną służbę. Znicze tradycyjnie ofiarował na w/w cel druh Zbigniew Cieplewicz – Wiceprzewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej OSP w Zawierciu – producent zniczy ze Szczekocin, dziękujemy mu za ofiarność
i pomoc.