W  Ryczowie gmina Ogrodzieniec szkolili się strażacy ochotnicy
powiatu zawierciańskiego

            W dniu 21 października 2015r. w remizie OSP Ryczów odbyło się kolejne doroczne Jesienne Seminarium Szkoleniowe Funkcyjnych Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Zawierciańskiego.

W szkoleniu wzięli udział członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego i Powiatowej Komisji Rewizyjnej oraz Prezesi Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych naszego powiatu ogółem ponad 110 osób.

Szkoleniu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu , Starosta Zawierciański  Krzysztof  Wrona.

W seminarium uczestniczyli również:

- Senator RP, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP, Prezes Zarządu Wojewódzkiego generał Zbigniew  Meres;

- Członek Głównej Komisji Rewizyjnej OSP, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej dh Mieczysław Skręt;

- Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Śląskiego  Marian  Indeka;

- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu, członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu brygadier Marek  Fiutak;

- członkowie władz wojewódzkich Związku OSP druhowie: Henryk Karcz, Jakub Otczyk i Stanisław Borówka;

-  Prezydent Miasta Zawiercie, Burmistrzowie i Wójtowie gmin powiatu zawierciańskiego;

- przedstawiciele firmy ABAKUS, którzy zaprezentowali wizualizację związaną z produktem o nazwie e- Remiza, wspierającym działania OSP.

Głównym tematem seminarium była zbliżająca się w roku 2016 kampania walnych zebrań sprawozdawczych w OSP oraz przygotowanie do Zjazdów Gminnych i Powiatowego, które szczegółowo zostały omówione i przedstawione przez druhów: Mariana Indekę, Mieczysława Skręta i Czesława Pantaka – Skarbnika Oddziału Powiatowego Związku OSP  RP w Zawierciu.

Brygadier Marek Fiutak oraz mł. bryg. Artur Łągiewka – Naczelnik Oddziału Operacyjno – Szkoleniowego KP PSP w Zawierciu i kpt. Arkadiusz Spera – Zastępca Naczelnika przedstawili wizualizację współdziałania PSP z Jednostkami OSP w zakresie ochrony p.poż. Omówili również zakres i efekty szkolenia podstawowego prowadzonego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu dla ochotników z jednostek OSP w tym również będących w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego.

Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu bryg. Marek Fiutak podziękował strażakom ochotnikom i władzom samorządowym gmin i powiatu za pomoc i zaangażowanie w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Pomoc ta szczególnie odczuwalna była podczas dużych pożarów hal magazynowych w Zawierciu i Ogrodzieńcu.

 Senator RP, generał Zbigniew Meres zabierając głos podczas seminarium przedstawił szereg regulacji prawnych jakie zostały załatwione w stosunku do Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas ostatniej kadencji Sejmu i Senatu RP  m.in. zmianę przepisów dotyczących rekompensat i odszkodowań dla poszkodowanych strażaków ochotników podczas udziału w akcjach ratowniczych.

 

Omówił również możliwości dotacji do samochodów pożarniczych dla Jednostek OSP.

Kończąc seminarium Prezes Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Zawierciu Starosta Zawierciański dh Krzysztof Wrona podziękował wszystkim za tak liczny udział w szkoleniu -  myślę, że wiadomości jakie zostały dzisiaj przekazane zostaną należycie  wykorzystane  w bieżącej działalności strażackiej.

Dziękuję wszystkim tym, którzy zabierali głos podczas dzisiejszego szkolenia. Szczególnie serdecznie dziękuję Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec dh Andrzejowi Mikulskiemu i Komendantowi Gminnemu OSP dh Henrykowi Karczowi oraz wszystkim strażakom ochotnikom z Ryczowa za udzielenie pomocy w organizacji tego szkolenia.