Po odbytym w dniu 23 marca 2019 roku w Ogrodzieńcu XVI Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP Powiatu Zawierciańskiego, do organizatora wpłynęło kilka skarg dotyczących łamania zasad regulaminu przez niektórych startujących w turnieju zawodników.

 Sprawa dotyczyła uczestnictwa w zawodach osób, które uprawiają tenis stołowy w klubach sportowych, co jest wbrew regulaminowi – rozdział „Warunki uczestnictwa” pkt 5.

W związku z tym nie została zachowana szansa równej gry dla strażaków zajmujących  się grą w ping ponga amatorsko, bez trenera, zazwyczaj w remizach strażackich, bez warunków klubowych w których zawodnicy dysponują profesjonalnym sprzętem.

Biorąc pod uwagę skargi na zlecenie organizatora w dnu 3 kwietnia 2019 roku zebrało się na nadzwyczajnym posiedzeniu jury turnieju, które zgodnie z regulaminem „Postanowienia końcowe” pkt 2 podjęło się rozpatrzenia zażaleń i ustalenia przynależności niektórych osób do klubów. Skargi potwierdziły się gdyż  5 uczestników turnieju jest zrzeszonych w klubach. Jury w swej ocenie, kierowało się zasadami regulaminu, ale również zasadą fair play (czystej gry i równej szansy) dla wszystkich startujących. Turniej, który organizowany był po raz szesnasty wyrósł na bazie amatorszczyzny w remizie strażackiej i chcemy żeby takim pozostał, chociaż w dzisiejszych czasach stwarzamy coraz lepsze warunki do jego rozgrywania. Co rok w innej gminie w pięknych halach sportowych co dodaje posmaku prawdziwych zawodów sportowych i popularyzacji tej pięknej dyscyplinie sporu wyrabiającej refleks i sprawność fizyczną wśród naszych strażaków. 

Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Strażaków OSP Powiatu Zawierciańskiego jest  na wskroś amatorski i wyklucza uczestnictwo zawodniczek i zawodników zarejestrowanych i uprawiających tenis stołowy w klubach obojętnie czy są oni naszymi druhami czy nie.

 

 Jury na podstawie podglądu internetowego stwierdziło, że jedna zawodniczka i dwóch zawodników należą do Ligi Okręgowej Śląskiego Związku Tenisa Stołowego – KS VIRET CMC ZAWIERCIE II oraz dwóch zawodników należy do Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego PRINT CYCERO 50+ TRS MILENIU MYSZKÓW.

 

W związku z tym jury postanowiło cofnąć przyznane miejsca i nagrody dla:

 

         w kategorii kobiety                     -Urbanowicz Klaudia     IV miejsce

 

        w kategorii młodzicy do 16 lat       -Wojtaszczyk Wojciech  I  miejsce

 

                                                                                      -Buła Maksymilian         II miejsce

 

w/w reprezentowali OSP Ciągowice gmina Łazy

 

        w kategorii seniorzy pow. 40 lat      -Machelski Michał        II miejsce

 

                                                                                      -Jaworski Zbigniew       III miejsce

 

w/w reprezentowali OSP Biała Błotna gmina Kroczyce

 

        równocześnie jako karę dodatkową cofa się I miejsce zespołowe dla drużyny gminy Łazy.

 

          

Unieważnione wyniki spowodowały przesunięcia w tabeli zwycięzców i tak:             

 

 w kategorii kobiety – Kosińska Amelia z OSP Wilków z miejsca V awansowała na IV

 

  w kategorii młodzicy   - Dymczyk Patryk OSP Ciągowice z miejsca III awansował na I

 

                                 -Skrzypczyk Jakub OSP Zawada Pilicka z IV awansował na II

 

                                  -Wacowski Jakub OSP Zawada Pilicka z V awansowała na III

 

                                    Machura Bartłomiej OSP Rzędkowice z VI awansowała na IV

w kategorii seniorzy pow. 40 lat  - Szewczyk Sławomir OSP Bzów z miejsca IV  awansowała na II,

 

                                               Pałęga Zdzisław OSP Ciągowice z V awansowała na III

 

                                                Molenda Paweł OSP Niwki z VI awansowała IV.

Drużynowo na pierwsze miejsce awansowała gmina Irządze. 
Jury zobowiązuje zdegradowanych do zwrotu trofeów tj. pucharów, medali i dyplomów.

 

 

Opracował:

dh Czesław Pantak