Szanowne  Druhny  i  Druhowie!

  

     W dniu naszego patrona – św. Floriana towarzyszy nam refleksja i  duma z możliwości noszenia strażackiego munduru oraz  z tego, że mamy  możliwość każdego dnia  bezinteresownie  służyć  pomocą ludziom  i Ojczyźnie.

Wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa
i bezpieczeństwa powszechnego to nasze sztandarowe zadanie i nigdy nie zawiedziemy tych, którzy na nas liczą.

            Straż pożarna dzisiaj to przede wszystkim ludzie, dobrze wyszkoleni, gotowi – niejednokrotnie z narażeniem własnego życia – nieść pomoc wszystkim, którzy tej  pomocy  potrzebują.

            Teraźniejszość  daje  nam nowe możliwości, wyrastają też nowe wyzwania. Wierni tradycji powinniśmy zachować dorobek naszych poprzedników i włączyć się w nurt przemian w trosce
o lepsze i  bezpieczniejsze  jutro kolejnych  pokoleń.

            Serdecznie dziękuję wszystkim Druhnom i Druhom, ich rodzinom, naszym przyjaciołom
i sympatykom za dotychczasową działalność, zaangażowanie i pracę realizowaną z olbrzymim poświęceniem.
Życzę nowych pomysłów i inicjatyw podkreślających  nasze  miejsce  w  społeczeństwie.

            Niech tegoroczne Święto Strażackie przyniesie wiele satysfakcji z  podejmowanych  działań.

Życzę  pomyślności w  pracy społecznej, zawodowej  i  szczęścia osobistego.

                                                                             

           Z   wyrazami   szacunku

                                                                      Prezes Zarządu  Oddziału  Powiatowego

                                                                           Związku OSP RP w Zawierciu

                                                                                    Krzysztof    Wrona

 

 

 

    

 

                                                                                   Zawiercie, dnia  4  maja 2015r.