W sobotę 23 marca 2019 roku wraz z wiosną zawitali do Ogrodzieńca strażacy, którzy amatorsko zajmują się tenisem stołowym. Tym razem XVI Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Strażaków OSP Powiatu Zawierciańskiego został rozegrany w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Ogrodzieńcu – Cementowni, przy rekordowo wysokiej frekwencji, bo startowało aż 95 zawodniczek i zawodników. Najmłodszy zawodnik miał 9 lat a najstarszy 68. Turniej zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu podzielono na kategorie i tak kobiety (bez ograniczenia wiekowego) oraz mężczyźni, młodzicy wiek do 16 lat, juniorzy wiek 16 do 40 lat oraz seniorzy powyżej 40 lat.

 

Turniej otworzył druh Mieczysław Skręt Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu, który powitał dostojnych gości:

 

 • Przewodniczącą Rady Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu Panią Małgorzatę Janoska,

 • Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Ogrodzieniec Pana Zbigniewa Fabiańczyka,

 • Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu bryg. Artura Łągiewkę,

 • Zastępcę Burmistrza Ogrodzieńca Panią Magdalenę Sitek,

 • Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Panią Marię Milejską,

 • Radnego Miasta i Gminy Ogrodzieniec Pana Stanisława Smętka.

 

Powitał również wszystkich uczestników turnieju zawodniczki i zawodników oraz członków Zarządów Powiatowego i Miejsko-Gminnego w Zawierciu i Ogrodzieńcu obecnych na turnieju.

 

W imieniu Gospodarza Ziemi Ogrodzienieckiej uczestników i organizatorów turnieju bardzo serdecznie powitała Maria Milejska Sekretarz Urzędu, życząc jednocześnie dużo przyjemności i satysfakcji z rozgrywek ale przede wszystkim z pobytu na pięknej i gościnnej ziemi ogrodzienieckiej.

Powiedziała min. że zwycięstwo w turnieju jest piękne i chwalebne, ale nie ważne jest miejsce pierwsze czy ostatnie ważny jest sam fakt walki i uczestnictwa w imprezie, która już tyle lat aktywizuje strażaków w popularyzacji tej pięknej dyscyplinie sportu, przysparzając sprawności fizycznej w działaniach ratowniczych.

Życzyła wszystkim miłej zabawy, satysfakcji z osiągniętych wyników i zadowolenia z pobytu na terenie Ogrodzieńca.

 

Turniej rozgrywany był na 6 stołach i zakończono go około godziny 14ºº , po pięciogodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców:

 

W kategorii kobiety:

 

 • pierwsze miejsce Kobis Paulina, OSP Ciągowice gmina Łazy,

 • drugie miejsce Klas Wiktoria, OSP Wygiełzów gmina Irządze,

 • trzecie miejsce Kosińska Amelia, OSP Wilków gmina Irządze,

 • czwarte miejsce Urbanowicz Klaudia, OSP Ciągowice gmina Łazy.

  W kategorii młodzicy do 16 lat:

 • pierwsze miejsce Wojtaszczyk Wojciech, OSP Ciągowice gmina Łazy,

 • drugie miejsce Buła Maksymilian, OSP Ciągowice gmina Łazy,

 • trzecie miejsce Dymczyk Patryk, OSP Ciągowice gmina Łazy,

 • czwarte miejsce Skrzypczyk Jakub OSP Zawada Pilicka gmina Irządze

 

 

 

W kategorii juniorzy od 16 do 40 lat:

 

 • pierwsze miejsce Marczewski Łukasz, OSP Ciągowice gmina Łazy,

 • drugie miejsce Szymacha Piotr OSP Koryczany gmina Żarnowiec,

 • trzecie miejsce Jurczak Mateusz OSP Siamoszyce gmina Kroczyce,

 • czwarte miejsce Żak Sławomir OSP Ryczów gmina Ogrodzeniec.

 

W kategorii seniorzy powyżej 40 lat:

 

 • pierwsze miejsce Lamer Maciej, OSP Ciągowice gmina Łazy,

 • drugie miejsce Machelski Michał OSP Biała Błotna, gmina Kroczyce,

 • trzecie miejsce Jaworski Zbigniew, OSP Biała Błotna gmina Kroczyce,

 • czwarte miejsce Szewczyk Sławomir OSP Zawiercie – Bzów gmina Zawiercie.

 

Drużynowo pierwsze miejsce i Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec wywalczyła drużyna z gminy Łazy.

Gratulacje i życzenia dla zwycięzców o raz nagrody, puchary i medale wręczali goście i organizatorzy. W podziękowaniu za przygotowanie wspaniałych warunków do przeprowadzenia turnieju na ręce Zastępcy Burmistrz Pani Magdaleny Sitek, druh Mieczysław Skręt przekazał statuetkę dla Pani Burmistrz Anny Pilarczyk - Sprycha od Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu, Starosty Zawierciańskiego Gabriela Dorsa. Jednocześnie druh Czesław Pantak Skarbnik Zarządu Powiatowego OSP, podziękował wszystkim strażakom z gminy Ogrodzieniec za pomoc i pracę jaką włożyli w przygotowanie tej imprez. Druhowi Henrykowi Karczowi Komendantowi Gminnemu OSP w Ogrodzieńcu złożył podziękowanie i gratulacje wręczając mu okolicznościową statuetką.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali symboliczne medale okolicznościowe oraz długopisy z logo Starostwa Powiatowego w Zawierciu od Wydziału Promocji oraz torby i foldery z logo Ogrodzieńca, od Urzędu Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu. Natomiast piękne puchary i medale ufundował Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

 

 

 

Opracował:

 

Czesław Pantak