W dniu 5 marca 2019r. do Starostwa Powiatowego w Zawierciu przyjechały dzieci i młodzież z gmin powiatu zawierciańskiego by odebrać nagrody za prace plastyczne, które zostały wyróżnione w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „ Zapobiegajmy Pożarom”.

Konkurs ten ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

Tematyka prac była różnorodna, ale obejmowała głównie udział jednostek straży pożarnej w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Razem z twórcami prac przyjechali rodzice, nauczyciele i wychowawcy, którzy ukierunkowywali i inspirowali ich do wykonania swych dzieł.
Obecny na uroczystości Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Zawierciu, Starosta Zawierciański Gabriel Dors podziękował wszystkim, szczególnie dzieciom i młodzieży, ale również rodzicom, nauczycielom i wychowawcom za poświęcenie na rzecz artystycznego zaangażowania swoich podopiecznych w dziedzinie przeciwpożarowej.

 Nagrody książkowe ufundowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Zawierciu wręczali: Gabriel Dors – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Zawierciu, Starosta Zawierciański;Jan Pająk i Adam Szmukier Wiceprezesi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu;  Krzysztof  Szlachta  Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  oraz Czesław Pantak Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu.

 Łącznie uhonorowano dwudziestu wykonawców prac i były to osoby, które wymieniono szczegółowo na naszej stronie w artykule z dnia 19 grudnia 2018 roku  pt. „ Ogólnopolski konkurs plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” na szczeblu powiatu zawierciańskiego rozstrzygnięty”.

            Jednocześnie należy podkreślić, że nasi  powiatowi laureaci  zajęli bardzo wysokie miejsca na etapie wojewódzkim i tak:

Grupa I przedszkola:

1 miejsce zajęła Milena Rusin -  gmina Kroczyce

2 miejsce zajął Kacper Stemplowski – gmina Kroczyce

wyróżnienie Kinga Dziedzic – gmina Pilica 

Grupa II szkoły podstawowe  klasy I – III:

1 miejsce zajął Szymon Sochacki – gmina Kroczyce

wyróżnienie Franciszek Dyksy – gmina Włodowice

Grupa III  szkoły podstawowe klasy IV -VI:

wyróżnienie Natalia Urbańczyk – gmina Włodowice

Grupa IV : szkoły podstawowe klasy VII -VIII lub gimnazjum klasy II-III

2 miejsce zajęła Klaudia Ciempka – gmina Pilica

wyróżnienie  Natalia Nowak   -    gmina Pilica

 

W/w prace zostały wysłane na konkurs na szczeblu centralnym do Warszawy.

Gratulujemy i życzymy tam również wysokich miejsc.

 

 

Opracował:

dh Czesław  Pantak