Organizator Główny Turnieju:

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu

Starosta Zawierciański

Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

 

Współorganizator Turnieju:

Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Cel Turnieju:

Podnoszenie sprawności fizycznej strażaków ochotników OSP oraz tworzenie zdrowej rywalizacji i popularyzacja widowiskowej dyscypliny sportu jakim jest tenis stołowy, nie wymagający nadmiernych środków do jego uprawiania w warunkach remiz strażackich.

 

Termin i miejsce Turnieju:

23 marzec 2019 rok  -  Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Ogrodzieńcu – Cementowni  ul. Elizy Orzeszkowej 13.

 

Warunki uczestnictwa:

 1. W Turnieju mogą wziąć udział strażacy OSP kobiety i mężczyźni czynni lub wspierający, posiadający aktualną legitymację członka, którą powinni okazać organizatorowi podczas rejestracji.
 2. W Turnieju mogą również brać udział przedstawiciele organizacji, służb i instytucji, które z racji współpracy, współdziałania i wspomagania Związku OSP na terenie powiatu zawierciańskiego, chcą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym ruchu strażackiego naszego regionu.
 3. Wszyscy zawodnicy i zawodniczki występują na takich samych warunkach
  i rozgrywają Turniej na zasadzie losowego przydziału rywala na każdym szczeblu rozgrywek.
 4. W Turnieju Powiatowym powinni wziąć udział druhny i druhowie, którzy przeszli eliminacje gminne, jednak w celu masowej popularyzacji tenisa stołowego w powiecie nie wprowadza się ograniczenia ilości uczestników.
 5. W Turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy uprawiający tenis stołowy w Klubach Sportowych.
 6. Nie wprowadza się ograniczeń wiekowych dla zawodników, natomiast ustala się kategorie wiekowe wśród mężczyzn i tak:

- młodzicy – wiek do 16 roku życia,

- juniorzy  -  wiek powyżej 16 lat do 40,

- seniorzy – wiek powyżej 40 roku życia

Natomiast kobiety startują w jednej grupie  bez podziału na kategorie wiekowe.

Zaszeregowanie do poszczególnych grup wiekowych odbywa się na podstawie zgłoszeń i okazanego dokumentu tożsamości ( dowód osobisty, legitymacja szkolna, prawo jazdy, paszport lub legitymacja członka OSP).

 1. Zawodnicy przyjeżdżają na Turniej na własny koszt i ze swoim sprzętem ( paletki) oraz obuwiem zastępczym.

Każdy zawodnik oświadcza, iż zna regulamin zawodów i bierze udział w Turnieju na własne ryzyko i odpowiedzialność oraz podpisuje oświadczenie o stanie zdrowia, które składa u swego kapitana drużyny
( kierownika grupy).

Każdy zawodnik ma prawo ubezpieczyć się we własnym zakresie ( OC, NW, NNW).

 1. Każda Gmina ( instytucja) we własnym zakresie wybiera na czas Turnieju kapitana drużyny tzw. Kierownika Grupy, który zobowiązany jest do:

a)      potwierdzenia u organizatora obecności osób znajdujących się na karcie zgłoszenia uczestników Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP Powiatu Zawierciańskiego – najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem losowania.

b)      wniesienia ewentualnej brakującej opłaty wpisowej ( startowe) do Organizatora Turnieju;

c)      dopilnowania obowiązku wpisania się i podpisania każdego zawodnika na liście obecności Turnieju, być obecnym przy rejestracji, a później losowaniu swoich zawodników;

d)     złożyć u organizatora stosowne oświadczenie ( załącznik nr 2 ) , które podpisuje czytelnie swoim imieniem i nazwiskiem na podstawie zebranych oświadczeń od każdego swojego zawodnika;

e)      pobrać bony żywnościowe dla swojej drużyny.

Zgłoszenia i opłata wpisowa:

 1. Listę zawodników reprezentujących daną Gminę należy przesłać do 13 marca 2019 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Zawierciu ul. H. Sienkiewicza 34 pok. 110.
 2. Kontakt telefoniczny w sprawie Turnieju   502 607 081   Czesław Pantak.
 3. Karta zgłoszeniowa do Turnieju stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.
 4. Opłata wpisowa ( startowa) wynosi 7 złotych od osoby i może być wnoszona do dnia 13 marca 2019r. wraz z karta zgłoszeniową lub bezpośrednio przed rozpoczęciem Turnieju w godz. od 8.00 do 9.00.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej osoby, która nie będzie spełniała warunków uczestnictwa określonych w niniejszym regulaminie.

 

Przebieg  zawodów:

1.      W godz. 8.00 – 9.00 kierownicy drużyn wnoszą opłaty startowe, składają oświadczenia o stanie zdrowia zawodników oraz pobierają bony żywnościowe dla swojej ekipy.

2.      Rozgrywki prowadzone będą na wielu stołach pingpongowych systemem turniejowym i tak:

- zawodnikowi przysługuje 3 minuty tak zwanej rozgrzewki na stole gdzie będzie   prowadził grę,

- każdy zawodnik własnoręcznie losuje swojego przeciwnika w danej kategorii,

- sety rozgrywane są do 11 punktów z dwu punktową przewagą,

-zawodnikowi przysługują 2 serwisy, a rozgrywka prowadzona jest do dwóch wygranych setów.

3.      Zawodnicy, którzy zajmą  pierwsze, drugi i trzecie miejsce w danej kategorii otrzymują medale odpowiednio: złoty, srebrny i brązowy oraz Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu, Starosty Zawierciańskiego.

4.      Najlepsza reprezentacja gminy, która zbierze największą ilość punktów otrzyma puchar  Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

Punktacja odbywa się na następujących zasadach:

I miejsce               5 pkt.

II miejsce              3 pkt.

III miejsce            2 pkt.

IV miejsce            1 pkt.

 

            Punkty liczone będą ze wszystkich grup wiekowych z reprezentowanej przez zawodników gminy.

W przypadku jednakowej ilości punktów w dwu lub więcej gminach brane będą pod uwagę punkty zdobyte na najwyższym szczeblu.

 

Program Turnieju w dniu  23  marca 2019r.

8.00 – 9.00      ostateczne zgłoszenie zawodników, opłaty wpisowego i oświadczenia o stanie zdrowia

9.00                 losowanie przeciwników

9.15                 rozpoczęcie rozgrywek

ok.godz. 12.30  zakończenie Turnieju

ok.godz.13.00 ogłoszenie wyników, wręczenie medali, pucharów i dyplomów dla uczestników.

 

Informacje   dodatkowe:

W ramach zawodów każdy uczestnik otrzymuje posiłek regeneracyjny, wydawany na  miejscu Turnieju.

 

Postanowienia  końcowe:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji powyższego regulaminu i decyduje
  o wszystkich sprawach organizacyjnych zawodów.
 2. Kwestie sporne w czasie Turnieju oraz ewentualne protesty rozstrzyga Jury
  XVI Powiatowego Turnieju Tenisa Stołowego Strażaków OSP Powiatu Zawierciańskiego.
 3. Niniejszy regulamin będzie udostępniony na stronie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   oraz podczas Turnieju.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju.