W dniu 19 grudnia  2018 roku w Starostwie Powiatowym w Zawierciu zebrało się jury eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy Pożarom”, aby wybrać najlepsze prace dzieci i młodzieży z powiatu zawierciańskiego, które wezmą udział w konkursie województwa śląskiego.

            Ogółem na konkurs wpłynęło 50 prac plastycznych wykonanych różną techniką, przedstawiały one udział jednostek straży pożarnej w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu i zawodach sportowo-pożarniczych.

            Prace wykonane były przez: przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych klas I – VIII oraz gimnazjów.

Jury powiatowe w składzie:

1.    Krzysztof  Szlachta           Przewodniczący

2.    Monika Fujarska                Sekretarz

3.    Mieczysław  Skręt             Członek

4.    Czesław Pantak                 Członek

5.    Edyta  Kubiak                   Członek

 

wyłoniło  po pięć najlepszych prac w  poszczególnych  grupach  wiekowych:

I  grupa wiekowa –  Przedszkola

1.    Kacper Stemplowski         - gmina   Kroczyce                               

2.    Milena  Rusin                    - gmina   Kroczyce                  

3.    Kinga  Dziedzic                - gmina   Pilice                                      

4.    Piotr  Szota                      - gmina  Kroczyce

5.     Weronika Pokwiczał        - gmina   Pilica           

          

II grupa wiekowa  - Szkoły Podstawowy  Klasy I - III

1.    Szymon Sochacki  - gmina  Kroczyce     

2. Franciszek  Dyksy  - gmina  Włodowice                                                  

3. Wojciech Sikora     - gmina  Włodowice             

4. Julia  Krupa              - gmina  Kroczyce                

5. Weronika  Buła      - gmina  Kroczyce                

 

III grupa wiekowa  - Szkoły  Podstawowe  Klasy  IV-VI

1. Natalia Urbańczyk              - gmina  Włodowice              

2. Alicja  Masiarek                 - gmina  Kroczyce                                                       

3. Amelia Kita                        - gmina  Kroczyce                 

4. Julia Gardas                       - gmina  Kroczyce                             

5. Wiktoria  Góra                   - gmina  Pilica

 

IV grupa wiekowa  - Szkoły  Podstawowe  Klasy  VII - VIII lub gimnazjum klasy II-III

1. Klaudia Ciempka               - gmina  Pilica

2. Klaudia Węcel                   - gmina  Włodowice                           

3. Natalia Nowak                   - gmina  Pilica            

4. Aleksandra Budzikur         - gmina  Kroczyce                             

5. Agata  Sochacka                - gmina  Pilica

   

Składamy serdeczne gratulacje zwycięzcom, ale również nauczycielom, opiekunom i rodzicom, którzy nadzorowali realizację prac plastycznych. Były one na bardzo wysokim poziomie artystycznym.

W nowym roku 2019 zostanie dokonane podsumowanie konkursu, a wszystkim wykonawcom wręczone nagrody i upominki. O terminie uroczystości poinformujemy zainteresowanych.

 

Opracował:

dh Czesław Pantak