13 lutego 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Zawierciu na sali sesyjnej odbyła się uroczystość podsumowania i wręczenia nagród uczestnikom Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „ Zapobiegajmy pożarom”. Konkurs organizowany jest co roku i ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych nieprofesjonalnych twórców ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackim środowisk.

Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach sportowo-pożarniczych, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historii pożarnictwa.

Organizatorem jest Zarząd Główny Związku OSP RP i Zarządy Oddziałów Związku tj. Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie  przy ścisłej współpracy administracji samorządowej gmin i Starostwa.

            Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego i wręczali je:

- Starosta  Zawierciański, Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu    Krzysztof  Wrona,   

- członek Głównej Komisji Rewizyjnej OSP RP    dh Mieczysław Skręt,

- Wiceprezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu   dh Adam  Szmukier,

- Skarbnik Oddziału Powiatowego Związku OSP Rp w Zawierciu   dh Czesław  Pantak,

- kpt. Edyta  Kubiak – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu,

- Naczelnik Wydziału  Spraw Obywatelskich i  Zarządzania  Kryzysowego   Krzysztof  Szlachta.

  Nagrody  jako  wyróżnienia w  konkursie bez  ustalenia kolejności  miejsc otrzymali:

I  grupa wiekowa –  Przedszkola

Jakub Jędruszek                     - gmina   Kroczyce                               

Michał  Szlachta                     - gmina   Włodowice               

Paulina Motyl                          - gmina   Włodowice                           

Tomasz Kuźniak                    - gmina  Poręba                     

Szymon Brożek                     - gmina   Kroczyce                

II grupa wiekowa  - Szkoły Podstawowy  Klasy I - III

Łukasz Pluta                        - gmina  Włodowice              

Kinga Kućmierz                 - gmina  Pilica                                                

Kinga Szymocha                - gmina  Włodowice             

Hanna Baran                      - gmina  Pilica           

Jan Łukasik                       - gmina  Kroczyce                

III grupa wiekowa  - Szkoły  Podstawowe  Klasy  IV-V

 Maciej Podsiedlik              - gmina  Pilica            

Amelia Kita                        - gmina  Kroczyce                                                       

 Zuzanna Milka                   - gmina  Włodowice              

Patrycja Bryk                     - gmina  Kroczyce                            

 Amelia Nowak                   - gmina  Włodowice

IV grupa wiekowa  - Szkoły  Podstawowe  Klasy  VII-VIII lub gimnazjum klasy II-III

Laura Torbus                      - gmina  Włodowice              

 Martyna Bartos                  - gmina  Pilica                         

Natalia Jędruszek               - gmina  Włodowice                          

 Magdalena  Mędrecka       - gmina  Kroczyce                             

 Karolina Bomba                 - gmina  Pilica

 Prace wyżej wyróżnionych zostały przesłane na eliminacje wojewódzkie, mamy nadzieję, że niektórzy zostaną wyróżnieni na szczeblu wojewódzkim co wiąże się automatycznie z tym, że zostaną wysłani na eliminacje do Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie.

 

Z  OSTATNIEJ  CHWILI

W dniu 26.02.2018r. w Oddziale Wojewódzkim Związku OSP RP w Katowicach dokonano oceny prac plastycznych. Z naszego powiatu wyróżnione zostały prace: Laury Torbus z gminy Włodowice  oraz Natalii  Jędruszek również z Włodowic – gratulujemy i liczymy  na sukces na szczeblu centralnym.

 

Opracował:

Dh Czesław  Pantak