W ostatnich  dniach stycznia 2018 roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazała się informacja o programie wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Od dnia 2 lutego 2018 roku, co dwa tygodnie będzie ogłaszany nowy konkurs na to przedsięwzięcie na każde kolejne województwa. Dla województwa śląskiego będzie to dzień 19 marca 2018 roku.

            Dokumenty w imieniu Jednostek OSP składają w Ministerstwie jednostki samorządu terytorialnego czyli gminy.

Będzie można pozyskać środki na zakup m.in. zestawów PSP-R1, defibrylatorów, a możliwe, że nawet samochodów ratowniczo-gaśniczych dla swoich Jednostek OSP. Nie ma znaczenia czy OSP jest  w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym czy nie.

            Środki będą pochodzić z Funduszu Sprawiedliwości, które  wpływają do Ministerstwa, zasądzone przez sąd od sprawców przestępstw.

            Wszystkich zainteresowanych powyższą sprawą prosimy o śledzenie strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zgłoszenia swych OSP na odpowiednich dokumentach we własnym zakresie.

 

 

Opracował: dh Czesław  Pantak