Tradycyjnie jak co roku w okresie Dnia Wszystkich Świętych, a w roku bieżącym już po raz 10 w dniu
31 października 2017r. odwiedziliśmy groby zasłużonych strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu zawierciańskiego.

Gdy przemija ból, rozpacz i łzy pozostaje pamięć – pamięć po tych co odeszli na zawsze na wieczną służbę – dlatego pamiętamy.

Pamiętamy bo byli wśród nas, działali i pracowali na rzecz ochrony przeciwpożarowej, wspierali słabszych
i potrzebujących.

Niech spoczywają w pokoju.

            W tym roku druhowie: Mieczysław Skręt – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Z OSP RP , Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Z OSP RP woj. śląskiego, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu; mł. bryg. Artur Łągiewka – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu oraz Czesław Pantak – Skarbnik Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Zawierciu zapalili znicze na 11 grobach strażaków na cmentarzach powiatu zawierciańskiego. Podobna ceremonia zapalania zniczy odbywała się na wielu innych grobach, a znicze zapalali przedstawiciele Zarządów
i Jednostek OSP naszego powiatu.

            Pamiętamy o działaniach strażackich. Żyli i działali w różnych okresach. To dzięki nim budowano remizy strażackie, kupowano coraz lepszy sprzęt strażacki, rozkwitało życie społeczne, kulturalne i sportowe wsi i małych miasteczek.

            Znicze jak co roku na groby strażaków ofiarował druh Zbigniew Cieplewicz – producent zniczy
i lampionów, członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach.

 

Opracował:

dh Czesław  Pantak