W dniu 7 czerwca 2017r. w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W całym Kraju zebrano 212 572 podpisy osób popierających inicjatywę dodatku do emerytur dla strażaków OSP w tym z naszego powiatu znalazło się ponad 2 tysiące podpisów popierających przedsięwzięcie.

Wydarzenie to jest jakby dalszym ciągiem odpowiedzi na pytanie jakie zadaliśmy w artykule na tej stronie z dnia 26 stycznia 2017r. p.t. „ Czy strażak otrzyma emeryturę”.

Zainteresowanie jest duże świadczy o tym ilość podpisów jak również dosyć znaczna wielkość ( 454) wejść na nasza stronę internetową w tym temacie.

            W sejmie głos zabrał przewodniczący obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Poseł dh Janusz Konieczny, który zaprezentował również projekt ustawy ( projekt w całości zaprezentowaliśmy w poprzednim artykule z 26.01.2017r.).

Poinformował On posłów, że kwestia dodatków do emerytur dla członków OSP jest bardzo oczekiwana przez strażaków ochotników. Stwierdził również, że była by to również forma docenienia trudu strażackiego przez władze państwowe.

Nie było sprzeciwu wśród posłów, a podczas wieczornego głosowania 8 czerwca 2017r. posłowie zdecydowaną większością poparli wnioski o skierowanie obywatelskiego projektu do dalszych prac w komisjach. Tak więc  projekt ustawy przeszedł pierwsze czytanie w Sejmie.

Będziemy czekać na dalsze postępowanie, a o kolejnych etapach prac nad ustawą o dodatkach do emerytur dla strażaków OSP będziemy informować zainteresowanych na naszej stronie internetowej.

 

 

Opracował:

dh Czesław Pantak