28 czerwca 2017r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu.  Głównym tematem posiedzenia Prezydium było:

 

wysłuchanie informacji o podejmowanych działaniach OSP w I półroczu 2017r., a szczególnie:

 

- o przebiegu świąt i uroczystości związanych z dniem strażaka;

 

- o kampanii zebrań sprawozdawczych w OSP oraz o  wprowadzaniu informacji z tych zebrań do komputerowego „ Systemu OSP” i przekazanych informacji w wersji papierowej do Starosty jako organu sprawującego nadzór nad stowarzyszeniami;

 

- o sprawach finansowych i opłacalności składek członkowskich za 2017 rok.

 

Informację w tych sprawach złożyli druhowie: Krzysztof Wrona, Mieczysław Skręt i Czesław Pantak.

 

            Założenia programowo-organizacyjne w sprawie tworzenia jednostek operacyjno-technicznych jako organizacji OSP przygotowującej do osiągnięcia wyższej gotowości p.poż. omówił  p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu dh Artur Łągiewka. Przedstawił również program i zadania X Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych drużyn OSP i MDP planowanych na dzień 2 września 2017r. na Stadionie 1000-lecia Państwa Polskiego w Zawierciu.

 

            Prezydium zatwierdziło termin i regulamin II Regionalnego Turnieju Paintballa Strażaków OSP, który odbędzie się pod patronatem Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu, Starosty Zawierciańskiego oraz Firmy Pogranicze Paintball Team w Porębie. Turniej odbędzie się 9 września 2017r. na polu Paintballowym dh Rafała Moskalika w Porębie.

 

Posiedzenie zakończyło się miłym akcentem – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu
w imieniu Zarządu złożył podziękowania i gratulacje dla delegatów i przedstawicieli, którzy w dniu 4 czerwca 2017r. uczestniczyli w IV Wojewódzkim Zjeździe Związku OSP RP Województwa Śląskiego.

 

Gratulacje i podziękowania zostały wręczone na piśmie i tak:

 

- dh Mieczysławowi Skrętowi  wybranemu na kadencję 2017 – 2022 na Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Z OSP Województwa  Śląskiego;

 

- dh Henrykowi Karczowi wybranemu na członka Prezydium Oddziału Wojewódzkiego  Z OSP RP;

 

- dh Janowi Pająkowi wybranemu na członka Prezydium Oddziału Wojewódzkiego  Z OSP RP;

 

- dh Józefowi Gawlikowskiemu wybranemu na członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP;

 

- dh Jakubowi Otczykowi wybranemu na członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Z OSP RP;

 

- dh Stanisławowi Borówka wybranemu na członka Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego Z OSP RP

 

oraz  podziękowania za należyte  reprezentowanie powiatu  zawierciańskiego na tym zjeździe druhom delegatom: Krzysztofowi  Bednarz, Robertowi  Janoska  i Robertowi  Szwaja.

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:

 

Dh Czesław  Pantak