W dniu 30 listopada 2016r. w remizie strażackiej w Zawierciu – Bzowie odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Zawierciańskiego.

W Zjeździe uczestniczył Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Prezes Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Śląskiego generał Zbigniew Meres, członek Głównej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej dh Mieczysław  Skręt i Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach dh Jerzy  Wójcik.

Obecni byli Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu bryg. Marek Fiutak oraz jego zastępca mł. bryg. Radosław Lendor.Obecni byli również Prezesi Oddziałów OSP, a zarazem Starosta, Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu zawierciańskiego oraz przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji

i zakładów pracy.