W dniu 3 listopada 2016r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się ostatnie w tej kadencji 2011-2016 wspólne posiedzenie Zarządu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu.

Posiedzeniu przewodniczył Prezes zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu, Starosta Zawierciański druh Krzysztof Wrona.

Główne cele posiedzenia to:

- ocena przebiegu kampanii sprawozdawczo- wyborczej w Jednostkach OSP oraz odbytych Gminnych Zjazdach  OSP powiatu zawierciańskiego;

-zatwierdzenie sprawozdania oraz projektu programu działania na następną kadencję 2016 – 2021;

-wysłuchano również projektu sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

            Materiały te szczegółowo zostaną przedstawione na IV Powiatowym Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu, który odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku w remizie strażackiej w Zawierciu-Bzowie. Omówiono szczegółowo sprawy organizacyjne Zjazdu.

            Również Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu bryg. Marek Fiutak zadeklarował, że podczas Zjazdu Powiatowego przedstawi szczegółową informację o współdziałaniu i osiągnięciach Państwowej Straży Pożarnej
i OSP powiatu zawierciańskiego w minionym pięcioleciu.

            Na zakończenie posiedzenia wszyscy uczestnicy ustawili się do wspólnego pamiątkowego zdjęcia, były też wspomnienia i plany na przyszłość.

Opracował:

Czesław  Pantak