W niedzielę 11 września 2016r. przy bardzo dobrych warunkach atmosferycznych odbył się I Regionalny Turniej  Paintballa Strażaków OSP Województwa Śląskiego w Porębie. W turnieju uczestniczyło 16 drużyn
z województw: śląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Chętnych do wzięcia udziału w turnieju było dużo więcej, ale z przyczyn technicznych możliwość startu dostały tylko te drużyny, które zgłosiły się wcześniej
i w pierwszej kolejności.

Z naszego powiatu  startowało 5 drużyn i były to:

- OSP Kroczyce  I  i  OSP Kroczyce II

- OSP Marciszów

- OSP Ogrodzieniec

- OSP Pomrożyce.

W turnieju startowały również drużyny z:

- OSP Ciasna – powiat lubliniecki

- OSP Czerwonak – powiat poznański, woj. wielkopolskie

- OSP Dąbrówka Mała – Katowice- Szopienice, woj. Śląskie

- OSP Mnich – gmina Chybie, powiat cieszyński

- OSP Świniowice – gmina Twaróg, powiat tarnogórski

- OSP Winowno – gmina Koziegłowy, powiat myszkowski

- OSP Żarki I i OSP Żarki II – powiat myszkowski.

            Imprezę otworzyli już parę minut przed godz. 8.00 druhowie:  Mieczysław Skręt – członek Głównej Komisji Rewizyjnej OSP, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OSP Województw Śląskiego, Wiceprezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu; Czesław Pantak – Skarbnik Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu oraz właściciel pola paintballowego „Pogranicze” dh Rafał Moskalik i radne gminy Poręba Panie: Ewelina Janeczek oraz  Elżbieta Kołodziej.

            Zawody w trakcie ich trwania obserwowali Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Zawierciu, Starosta Zawierciański dh Krzysztof Wrona oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego  Krzysztof  Szlachta.

        Po całodziennych i wyczerpujących zmaganiach, półfinał i finał rozegrany został około godziny 17.00.
W zaciętych bojach - choć zgodnych z regulaminem, przepisami i zasadami fair play -  zawodnicy pokonywali kolejne terenowe przeszkody po to by wytropić i trafić przeciwnika kolorowym splatem z markera.

      Zespół sędziowski pod wodzą druha Rafała Moskalika bacznie patrzył na zawodników czy wszystko odbywa się w ramach dozwolonych przepisów. W trakcie całych zawodów nie odnotowano incydentów ani wypadków, które miałyby wpływ na jakość i przebieg turnieju.

 Klasyfikacja   końcowa:

I miejsce zajęła drużyna z OSP Marciszów,

II miejsce drużyna z OSP z Dąbrówki Małej,

III miejsce drużyna z OSP Juszczyn II,

IV miejsce drużyna z OSP Mnich.

Nagrody w postaci agregatu prądotwórczego, piły spalinowej do drewna i narzędzi oraz całej plejady drobnych upominków, które były losowo przydzielone indywidualnie dla poszczególnych zawodników ufundowało liczne grono sponsorów i darczyńców. Jednocześnie drużyny za zajęcie odpowiednich miejsc w kolejności otrzymały wspaniałe puchary i medale ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Zawierciu. W imieniu Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu, Starosty Zawierciańskiego dh Krzysztofa Wrony puchary i medale wręczył Skarbnik Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu dh Czesław Pantak.

 

Opracował:                  

Dh Czesław Pantak