W dniu 17 lipca 2016r. w Jednostce OSP Solca gmina Pilica odbyła się uroczystość strażacka, która była okazją do świętowania przez całą społeczność Solcy. Oddano bowiem do użytku Wiejski Dom Kultury w którym mieści się strażnica OSP, poświęcono również nowy Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy, który udekorowano Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Wszystko to działo się z okazji jubileuszu jaki obchodziła ta Jednostka t.j. 60-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy.

W uroczystości wzięły udział Jednostki OSP z gminy Pilica, Koło Gospodyń Wiejskich w Solcy; Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Śląskiego - Burmistrz Miasta
i Gminy Siewierz dh Zdzisław Banaś; Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu – Starosta Zawierciański dh Krzysztof Wrona; Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu - bryg. Marek Fiutak; licznie zgromadzeni samorządowcy i członkowie władz gminy Pilica z Prezesem Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Pilicy – Burmistrzem Miasta i Gminy Pilica dh Arturem Janosikiem na czele.
Po mszy świętej odprawionej w Kaplicy p.w. Marii Magdaleny w Solcy odbyło się uroczyste poświęcenie Wiejskiego Domu Kultury i sztandaru OSP, a później zabawa taneczna do białego rana. Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu – Starosta Zawierciański ufundował okazałą figurkę św. Floriana – patrona strażaków, która znajdzie swoje miejsce na frontowej ścianie budynku Domu Kultury i remizy strażackiej.

Również w  dniu 17 lipca 2016r. w Irządzach odbyły się doroczne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Irządzach – Wójt Gminy Irządze dh Jan Molenda. Raport z gotowości rozpoczęcia Zawodów Sportowo – Pożarniczych złożył Komendant Gminny OSP w Irządzach dh Adam Jura. Na stadionie sportowym w Irządzach od godz.15.00 stanęło na starcie do rywalizacji 7 męskich drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z: Irządz, Witowa 2, Zawada Pilicka 2, Wilkowa
i Sadowia.


W zaciętej rywalizacji w pierwszej fazie zawodów tak zwanej sztafecie - pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zawady Pilickiej I, natomiast po drugiej części „ Bojówce” na pierwsze miejsce wyszła drużyna OSP Witów I. Wyniki gminnych zawodów sportowo- pożarniczych przedstawiają się następująco:

I miejsce         OSP Witów I

II miejsce        OSP Zawada Pilicka I

III Miejsce      OSP Zawada Pilicka II

IV miejsce      OSP  Wilków

V miejsce        OSP Sadowie

VI miejsce      OSP Irządze

VII miejsce      OSP Witów II

Zawody sportowo-pożarnicze to pokaz sprawności i siły naszych druhów ochotników. W zmaganiach tych liczy się wszechstronność strażaka – jego spryt, sprawność fizyczna i refleks, ale również niezawodność sprzętu strażackiego szczególnie motopomp.