Z dniem 30 czerwca 2016r. zakończyła się kampania sprawozdawczo-wyborcza szczebla gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W naszym powiecie ostatnie Gminne Zjazdy odbyły się w miesiącu czerwcu
i tak:

- W dniu 11 czerwca 2016r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Porębie w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie i wybrano następujące władze i delegatów. Prezesem w dalszym ciągu został dh Ryszard Spyra Burmistrz Miasta Poręba; Komendantem Gminnym OSP dh Zbigniew August. Delegatami na Zjazd Powiatowy zostali wybrani druhowie: Zbigniew August i Stanisław Borówka,a przedstawicielami do Zarządu Powiatowego druhowie - Dominik Pucek i Ryszard Spyra.

- Również w dniu 11 czerwca 2016r. odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego w Pilicy, oddział ten posiada najwięcej w powiecie zawierciańskim Jednostek OSP bo aż 18 w tym 5 w KSRG, dlatego na Zjazd szczebla gminnego wybrano 36 delegatów oraz 18 przedstawicieli do Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSP w Pilicy.

W dyskusji poruszano sprawy: szkoleń w tym szkoleń specjalistycznych druhów OSP oraz zaspokojenia potrzeb jednostek OSP w tym zakresie; honorowania zasłużonych strażaków; zachowania bezpieczeństwa i dyscypliny podczas zawodów sportowo-pożarniczych. Prezesem wybrano dh Artura Janosika – Burmistrza Miasta i Gminy Pilica; Komendantem Gminnym dh Sławomira Ziębińskiego, a delegatami na Zjazd Powiatowy druhów: Annę Cieszkowską, Tomasza Czecha, Romana Findzińskiego, Roberta Szwaję i Zbigniewa Ziaję, natomiast przedstawicielami do Zarządu Powiatowego wybrani zostali druhowie: Artur Janosik i Jan Pająk.

- 24 czerwca 2016r. odbył się Zjazd Oddziału Miejskiego w Zawierciu na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Zawierciu. W zjeździe uczestniczyli m.in. Anna Nemś – Poseł na Sejm RP i Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach. W dyskusji poruszono problemy: odnowienie taboru samochodowego w Jednostkach OSP; prowadzenie dalszych prac remontowo-budowlanych przy strażnicach OSP oraz zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP. Prezesem Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Zawierciu został wybrany dh Witold Grim – Prezydent Miasta Zawiercie. Delegatami na Zjazd Powiatowy wybrani zostali Andrzej Domagała OSP Kromołów, Robert Janoska OSP Bzów i Janusz Kotlarz OSP Karlin. Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego zostali druhowie: Witold Grim i Bogdan Nowak OSP Marciszów.

• W dniu 14 czerwca 2016r. w Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu. W trakcie posiedzenia przyjęto: - informację o podejmowanych działaniach w I półroczu 2016r. oraz informację finansową za ten okres.

Przyjęto również informację o przebiegu kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i odbytych Zjazdach Oddziałów Gminnych.

• Średnia frekwencja na walnych zebraniach wynosiła 65 % ,w trakcie tych zebrań wybrano 311 delegatów na Zjazdy Gminne i 167 przedstawicieli do Oddziałów Gminnych.
Oceniając przebieg kampanii sprawozdawczo-wyborczej w  Jednostkach OSP powiatu zawierciańskiego należy stwierdzić, że zebrania były dobrze przygotowane. Wszędzie udzielono absolutorium ustępującym władzom OSP.

• Zjazdy przebiegały zgodnie z harmonogramem przy ogólnej średniej frekwencji delegatów 87,02 %. Ogółem Zjazdy Gminne wybrały 34 delegatów na Zjazd Powiatowy i  20 przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego.

• Prezydium przyjęło również i zatwierdziło propozycję Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu w zakresie rozdziału sprzętu dla poszczególnych OSP na podstawie wytycznych MSWiA dotyczących” Trybu i zasad udzielania dotacji dla Jednostek OSP w 2016 roku”.

• Przeanalizowano szczegółowo stan zapotrzebowania Jednostek OSP na szkolenia podstawowe strażaków ochotników.

• Zatwierdzono odznaczenia strażackie dla zbiorowości i przyjęto wniosek o likwidację OSP w Rokitnie Kopalinach gm. Szczekociny.

• W dniu 29 maja 2016r. w  OSP Lgota Murowana gm. Kroczyce odbyła się uroczystość jubileuszowa 60-lecia tej Jednostki OSP. Wręczono dla zasłużonych strażaków odznaczenia, dyplomy i wyróżnienia. Natomiast sztandar OSP został uhonorowany „ Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”.

 

Opracował:

dh Czesław Pantak