W sobotę 19 marca 2016 roku w Wierbce gmina Pilica odbył się XIII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Strażaków OSP Powiatu Zawierciańskiego o Puchar Prezesa Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu – Starosty Zawierciańskiego Druha Krzysztofa Wrony oraz najlepszej drużyny o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilica.


            Dzięki gościnności Burmistrza Miasta i Gminy Pilica Artura Janosika oraz Dyrektora Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 w Wierbce Danuty Kot, która udostępniła salę gimnastyczną mogliśmy w bardzo dobrych warunkach przeprowadzić eliminacje w/w turnieju.

Turniej tenisa stołowego strażaków ochotników ma już swoją historię w naszym powiecie.
W Wierbce rozegrany został po raz 13.  Trzynaście lat zmagań sportowych, podnoszenia sprawności fizycznej, starań druhen i druhów o coraz lepsze warunki do treningów i walki sportowej, wykorzystanie potencjału remiz strażackich oraz rozwijania pasji zdrowej i sportowej rywalizacji.

Co roku przybywa nowych uczestników, zawsze słychać deklaracje chęci uczestniczenia w roku następnym, chęć rewanżu i zdobycia coraz lepszych miejsc. Są również tacy, którzy od początku od roku 2004 biorą czynny udział w zmaganiach turniejowych pinponga strażackiego, a są to m.in. druhowie: Edward Walny z OSP Rudniki gm. Włodowice oraz Zdzisław Pałęga z OSP Ciągowice gm. Łazy.

Od początku również wspomagają turniej organizacyjnie druhowie: Mieczysław Skręt, Czesław Pantak oraz Marcin Hofman główny sędzia zawodów.

W tym roku udział w turnieju wzięło 78 zawodniczek i zawodników:

• w kategorii młodzicy do lat 16                   19 osób

•w kategorii juniorzy od 16 do 45 lat            37 osób

•w kategorii  seniorzy powyżej 45  lat          12 osób

• w kategorii kobiety                                   10 osób.

Na zawody te swych przedstawicieli ( zawodniczki i zawodników) przysłały wszystkie zawierciańskie gminy oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Turniej rozgrywany był na sześciu stołach pingpongowych systemem turniejowym to znaczy przegrywający odpadał z dalszych rozgrywek.

Najmłodsza zawodniczka miała niecałe 11 lat i była to Natalia Nowakowska z OSP Wierbka, a najstarszy zawodnik miał prawie 70 lat.

Oto wyniki sportowej rywalizacji tenisa stołowego w Wierbce:

W  kategorii młodzicy do lat 16 w kolejności zajęli miejsca:

1.      Galas Dominik                 OSP Sadowie               gmina Irządze

2.      Skóra Krystian                 OSP Rokitno               gmina Szczekociny

3.      Kubara Radosław             OSP Sadowie             gmina Irządze

4.      Dymczyk Patryk              OSP Ciągowice            gmina Łazy

W kategorii juniorzy od 16 do 45 lat w kolejności zajęli  miejsca:

             1.Marczewski Łukasz             OSP Ciągowice          gmina Łazy

             2.Kwaśniak Kamil                  OSP Zawada Pilicka  gmina Irządze

             3. Masierak Piotr                    OSP Ciągowice          gmina Łazy

             4. Woźny Karol                       OSP Lgota Murowana gmina Kroczyce

W kategorii seniorzy powyżej 45 lat w kolejności zajęli miejsca:

1.      Machelski Michał               OSP Biała Błotna       gmina Kroczyce

2.      Miklaszewski Lesław         OSP Ciągowice          gmina Łazy

3.      Wieczorek Jan                  OSP Biała Błotna       gmina Kroczyce

4.      Pałęga Zdzisław                 OSP Ciągowice          gmina Łazy

W kategorii  kobiety w kolejności zajęli miejsca:

1.      Kobos Paulina                   OSP Ciągowice          gmina Łazy

2.      Mucha Katarzyna              OSP Ciągowice          gmina Łazy

3.      Kubara Lidia                     OSP Sadowie             gmina Irządze

4.      Zaborska  Julia                  OSP Irządze               gmina Irządze

    

Jury na podstawie indywidualnych wyników i osiągniętych miejsc w turnieju we wszystkich kategoriach wiekowych stwierdza, że drużynowo w kolejności zajęły miejsca gminy:

1.      1.   Łazy               pkt. 20 

2.     2.    Irządze           pkt. 13 

3.      3.  Kroczyce        pkt. 8

4.    4.    Szczekociny     pkt.3

Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach zawodniczki i zawodnicy otrzymali piękne puchary i medale złoty, srebrny i brązowy ufundowane przez Starostę Zawierciańskiego.

Puchar dla najlepszej drużyny ufundował Burmistrz Miasta i Gminy Pilica.

Wszyscy zawodniczki i zawodnicy otrzymali pamiątkowe smycze z logo Starostwa Powiatowego w Zawierciu.

Trofea sportowe wręczali obecni na turnieju:

- dh Mieczysław Skręt - Członek Głównej Komisji Rewizyjnej OSP, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej OSP w Katowicach, Wiceprezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu;

- dh Cezary Barczyk  - Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego w imieniu Prezesa Oddziału Powiatowego,  Starosty Zawierciańskiego;

- Artur Janosik - Burmistrz Miasta i Gminy Pilica ;

- członkowie władz wojewódzkich Związku OSP RP w Katowicach druhowie: Henryk Karcz i Stanisław Borówka;

-dh Czesław Pantak   - Skarbnik Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu;

- dh Henryk Mogieła  - Przewodniczący Powiatowej Komisji Rewizyjnej OSP;

-Danuta Kot - Dyrektor Zespołu Szkół w Wierbce;

- dh Adam Przybylik – Komendant Gminny OSP w Pilicy.

Protokół odczytał  dh Marcin Hofman – sędzia główny zawodów.