Rok 2016 w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zdominowała trwająca kampania sprawozdawczo – wyborcza. Trwają walne zebrania w Jednostkach OSP przygotowywane są zjazdy gminne i powiatowy.

W miesiącu styczniu i lutym br. na 101 Jednostek OSP w naszym powiecie, zebrania odbyły się w 81, co stanowi 80,2 % wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu zawierciańskiego.

Pierwsze zebrania odbyły się już 9 stycznia 2016r. w Białej Błotnej i Siamoszycach gmina Kroczyce. W miesiącu marcu br. pozostało do odbycia 20 walnych zebrań – ostatnie odbędzie się 26 marca 2016r. w Chruszczobrodzie gmina Łazy.

Jakie  problemy poruszane są na tych zebraniach, jakie są stawiane wnioski, jaka jest frekwencja i jakie wybory? Oceniając na gorąco trwającą przecież jeszcze kampanie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych można by powiedzieć, że powiat zawierciański strażakami ochotnikami „ stoi”. Zainteresowanie kampanią jest duże,
w zebraniach uczestniczą władze gmin, powiatu, województwa i centrali. Generalnie frekwencja na tych zebraniach wynosi 80 %  i więcej, chociaż są takie OSP, że z biedą przekraczają 50 % tak , aby zebranie było prawomocne ( są to nieliczne przypadki). Są też takie OSP gdzie jest 100 % frekwencja- przykładem tego jest choćby OSP Zawiercie – Kromołów, OSP Dobra  gmina Pilica itp.

W sporej ilości OSP następują zmiany w składach Zarządów i Komisji Rewizyjnej, a to z przyczyny rezygnacji dotychczasowych członków władz bądź z powodu wyczerpania się zasobów zaufania w stosunku do dotychczasowego Zarządu większości członków OSP.
Są też liczne przypadki pozostawania tych samych składów władz OSP.

Problemy i wnioski stawiane na zebraniach to:

- remonty remiz, doposażenie sprzętowo – ubraniowe, szkolenia strażackie, współpraca z innymi organizacjami jak np. KGW itp.

W zebraniach uczestniczą przedstawiciele władz związkowych, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i władz administracyjnych.

Szczegółowo podsumujemy kampanię walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP w miesiącu kwietniu br. kiedy to spłyną wszystkie informacje dotyczące tych zebrań.

• Ale już wstępnie dokonamy oceny kampanii na posiedzeniu Prezydium Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu w dniu 16 marca 2016r. w dniu tym zatwierdzimy również ostatecznie harmonogram Zwyczajnych Zjazdów Oddziałów Miejskich, Miejsko-Gminnych i Gminnych oraz ich obsługę przez członków Prezydium Oddziału Powiatowego.

•W styczniu tradycyjnie już po raz dziewiąty przeprowadziliśmy w dniach 15 – 17 stycznia 2016r. wyjazdowe szkolenie funkcyjnych członków OSP powiatu zawierciańskiego.W szkoleniu wzięło 41 osób, tym razem odbyło się ono w Szczawnicy.

• Również w styczniu br. w dniu 12 stycznia 2016r. odbyła swe posiedzenie Powiatowa Komisja ds. Odznaczeń. Rozpatrzono 100 wniosków na odznaczenia dla naszych strażaków, jeden wniosek o nadanie sztandaru dla OSP Solca i 70 wniosków o przyznanie dotacji na zakup samochodów, remont remiz strażackich oraz zakup sprzętu i umundurowania.
W dniu 14 stycznia 2016r. wszystkie wnioski zostały zawiezione do Oddziału Wojewódzkiego do rozpatrzenia
i zatwierdzenia.

W dniu 19 marca 2016r. planujemy odbyć XIII Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego Strażaków OSP
o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu Starosty Zawierciańskiego
w Zespole Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 w Wierbce gmina Pilica. Zachęcamy wszystkich strażaków OSP młodych i starszych, kobiety i mężczyzn , przedstawicieli instytucji
i organizacji współpracujących z OSP do udziału w tej coraz bardziej popularnej imprezie – zapraszamy wszystkich wspólnie z Panem Burmistrzem Miasta i Gminy Pilica Arturem Janosikiem.

Regulamin turnieju na naszej stronie internetowej – w zakładce regulaminy.

• W gminach naszego powiatu odbywają się Turniej Wiedzy Pożarniczej i Ekologicznej „ Młodzież  Zapobiega Pożarom”. W turnieju tym biorą udział dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Eliminacje powiatowe odbędą się w dniu 13 kwietnia 2016r. w Starostwie Powiatowym
w Zawierciu.

 

Opracował:

Dh Czesław Pantak  Skarbnik  Z OP Z OSP RP  w  Zawierciu