PRZEKAŻ  1 %   SWOJEGO   PODATKU
DLA WYBRANEJ  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ
NASZEGO  POWIATU  ZAWIERCIAŃSKIEGO

 

            Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu kieruje prośbę do wszystkich, którzy identyfikują się ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Apelujemy do członków OSP,  ich rodzin, do sympatyków i naszych przyjaciół.

Przekażcie 1% swojego podatku na wybrana Jednostkę OSP w naszym powiecie, pomagając tej OSP pozyskać dodatkowe wyposażenie, umundurowanie i inny sprzęt zwiększający bezpieczeństwo pożarowe.

W powiecie zawierciańskim jest 101 Jednostek OSP i wszystkie działają jako organizacje pożytku publicznego.

Jak to zrobić?

Na końcu każdego rocznego zeznania podatkowego wystarczy wpisać numer KRS Związku 0000116212, a w części „ Informacje Uzupełniające, w celu szczegółowym 1 % wpisz skróconą  nazwę
OSP  w ………………. oraz jej dokładny adres włącznie z kodem pocztowym. 

            Dziękujemy za zrozumienie i pomoc, kto inwestuje w bezpieczeństwo pożarowe i ekologiczne inwestuje
w siebie.

 

 

 

Opracował:

Czesław Pantak

Skarbnik Zarządu Oddziału Powiatowego

Związku OSP RP w Zawierciu