Szanowni Druhny i Druhowie – Strażacy!

Drodzy internauci.

 

Postanowieniem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zawierciu z dnia 14 grudnia 2011r. uruchomiono stronę internetową tej organizacji związkowej.  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zawierciu  wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego, wspiera różnorodne formy pracy kulturalno - oświatowej, popularyzuje dorobek historyczny ruchu strażackiego oraz rozwija działalność artystyczną i sportową w ochotniczych strażach pożarnych.

Na stronie  internetowej Związku poruszane będą wszystkie strażackie wydarzenia i  sprawy. Umieszczane będą informacje o strażackich  imprezach, konkursach, jubileuszach  i posiedzeniach władz Prezydium oraz Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Zawierciu. Strona ta nie będzie zawierała wyłącznie spraw dotyczących szczebla powiatowego,ale również będzie przedstawiała problemy Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu zawierciańskiego  oraz  Zarządów Oddziałów Gminnych (równorzędnych). Dlatego oczekujemy na informacje od wszystkich strażaków powiatu zawierciańskiego oraz osób, którym bliskie są sprawy ochrony przeciwpożarowej.

 

 

            Zarząd  Oddziału Powiatowego

            Związku OSP RP w Zawierciu