Ochotnicze Straże Pożarne na terenie powiatu zawierciańskiego działają od ponad 100 lat. Najstarszymi jednostkami OSP są Straże Pożarne w Szczekocinach (111 lat), Pilicy (110 lat), Zawierciu-Kromołowie (103 lata), a w 2013r. stulecie będzie obchodziła jednostka OSP Chruszczobród, w gminie Łazy.

 

W tamtych czasach powstawały ochotnicze straże by bronić i chronić ludność i jej dobytek – „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, ale również po to aby krzewić tradycję, rozwijać kulturę, pomagać w rozwoju wsi i małych miasteczek oraz utrwalać polskość pod rządami zaborców. Walka z żywiołem jakim był pożar toczyła się z niezwykłą odwagą i heroizmem, brakowało sprzętu – wiadro z wodą, bosak to podstawowe wyposażenie a „sikawka” ręczna to był szczyt marzeń wszystkich ochotników. Dlatego zaczęto budować remizy strażackie, dorabiać się powoli sprzętu strażackiego, wyposażenia, umundurowania i powozów konnych. Powstawały orkiestry dęte, które w mundurach strażackich brały udział w życiu świeckim i kościelnym lokalnych społeczności. Ochotnicze Straże Pożarne coraz bardziej zyskiwały na znaczeniu i popularności, były nieodłącznym elementem, stróżem bezpieczeństwa w małych środowiskach.

 

Z czasem jednostki OSP zaczęły łączyć się w organizacje gminne i powiatowe w myśl zasady „w jedności siła”, wiele spraw i problemów strażackich nie można było załatwić na szczeblu lokalnym. W roku 1931 powstał Związek Ochotniczych Straży Pożarnych, który pod znakiem Krzyża Strażackiego i patrona Świętego Floriana 80 lat jednoczy wszystkich strażaków ochotników w całej Polsce. Podstawą działania Ochotniczych Straży Pożarnych jest Statut Związku.

 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Zawierciu powstał 12 lat temu, w 1999 roku po wprowadzeniu nowej reformy administracyjnej w Polsce i powstaniu struktur powiatowych. W skład Zarządu Oddziału Powiatowego wchodzą Zarządy Oddziałów Gminnych, Miejsko-Gminnych i Miejskich w Zawierciu, Porębie, Łazach, Ogrodzieńcu, Pilicy, Szczekocinach, Irządzach, Kroczycach, Włodowicach i Żarnowcu.

 

Na terenie powiatu zawierciańskiego działa 101 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, w tym 27 jednostek w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego – są to jednostki o podwyższonej gotowości pożarniczej. Posiadają wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy i dobrze wykwalifikowanych ochotników, którzy w każdych warunkach mogę ratować życie i zdrowie ludzi i zwierząt. W strukturach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych działa na terenie powiatu zawierciańskiego 3800 ochotników; działają również Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze żeńskie i męskie, orkiestry dęte w 18 jednostek OSP, strażacy czynni i wspierający. Niedawno w Ogrodzieńcu powstała grupa ratowniczo-poszukiwawcza przystosowana do poszukiwań ludzi w trudnych warunkach, a zwłaszcza górach. Posiadają specjalistyczny sprzęt, min. quada.

 

Dorobek swój strażacy ochotnicy często prezentują w licznych swoich kronikach strażackich, które tworzą swoistego rodzaju skarbnicę historii ruchu związkowego i ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie. Biorą również udział w pokazach, zawodach sportowo-pożarniczych, konkursach wiedzy. Poprzez eliminacje gminne na szczeblu powiatu organizowane są strażackie zawody i konkursy. Do tradycji weszły już takie imprezy jak:

 

·        Powiatowe rozgrywki w tenisie stołowym, których inicjatorem była jednostka OSP Ciągowice w 2003 roku (gmina Łazy)

 

·        Powiatowe zawody w halowej piłce nożnej – inicjator OSP Poręba

 

·        Ogólnopolski konkurs plastyczny dzieci i młodzieży na tematy ochrony przeciwpożarowej. Rokrocznie w konkursie tym bierze udział ponad 400 prac, a swoje zaangażowanie zaznaczają dzieci i młodzież oraz szkoły wraz z nauczycielami i wychowawcami

 

·        Powiatowe eliminacje konkursu „Młodzież Zapobiega Pożarom”, gdzie młodzi ludzie szkół naszego powiatu mają znaczące osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim i centralnym

 

·        Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze odbywane w gminach każdego roku, a co dwa lata na poziomie powiatu. Wysoki stopień wyszkolenia pozwala zawsze na osiągnięcie dobrych wyników na eliminacjach wojewódzkich; szczególnie wspaniały dorobek w tym zakresie ma jednostka OSP Wierbka (gmina Pilica).

 

 

 

Działalność strażaków ochotników wspierają całe zastępy ludzi, którym ochrona przeciwpożarowa leży na sercu – nauczyciele i wychowawcy, prezesi i dyrektorzy dużych i małych firm, zakładów pracy (min. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zawiercie” w Zawierciu, PZU oddział Zawiercie, Zakład Energetyczny ENION Będzin oddział w Zawierciu, Spółdzielnia Spożywcza PSS „Społem” w Zawierciu i wiele prywatnych instytucji. Bez pomocy administracji terenowej, Starostwa, Urzędów Miast i Gmin trudno sobie wyobrazić naszą działalność. Starosta, Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie pełnią funkcję Prezesów Zarządów, co znacznie podnosi rangę naszego Związku.

 

Coraz większe rzesze ludzi dobrej woli wspiera naszą działalność dokonując odpisu 1% podatku na Ochotnicze Straże Pożarne jako na organizację pożytku publicznego, gdyż takimi organizacjami są wszystkie OSP na terenie naszego powiatu. Pieniądze te wykorzystywane są na liczne potrzeby sprzętowe i umundurowanie w konkretnych zadeklarowanych w odpisach przez społeczeństwo jednostkach.

 

Dobrze układa się również współpraca z Zawodową Strażą Pożarną. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu pomaga w utrzymywaniu wysokiej sprawności ochotników poprzez fachową obsługę szkoleń teoretycznych i praktycznych. Dba, kontroluje i ukierunkowuje ochotników w zakresie obsługi i konserwacji nowoczesnego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek. Pomagają w obsłudze zawodów sportowo-pożarniczych, sędziowaniu tych zawodów oraz konkursów wiedzy pożarniczej, konkursach plastycznych i obsłudze zebrań programowych na terenie powiatu.

 


 

W dniu 18 listopada 2011 r. odbył się kolejny już III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Zawierciu. Zjazd odbył się w Żarnowcu a wzięło w nim udział 70 delegatów, przedstawicieli i zaproszonych gości. W zjeździe uczestniczył Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP  w Katowicach, Senator RP, generał Zbigniew Meres, który podczas swego wystąpienia wysoko ocenił działalność strażaków ochotników w tym Zarządu Oddziału Powiatowego w strukturach Związku. Podczas zjazdu przyjęto program działania na pięcioletnią kadencję, w którym między innymi ustalono dalszy, systematyczny rozwój organizacji poprzez: przyjmowanie młodych ludzi do OSP, dalsze doposażenie straży, utrwalanie już osiągniętych wartości i współpracę z instytucjami, organizacjami oraz stowarzyszeniami, w tym szczególnie z Komendą Powiatową PSP, Urzędami i Starostwem.

 

Podczas zjazdu wybrano delegatów i przedstawicieli na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach oraz nowe władze Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu.

 

A oto składy:

 

 

 

Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu:

 

1.      Krzysztof  Wrona  – Prezes – Starosta Zawierciański

 

2.      Mieczysław Skręt – Wiceprezes d.s. Organizacyjnych

 

3.      Eugeniusz Kapuśniak – Wiceprezes d.s. Młodzieży

 

4.      Jakub Otczyk - Wiceprezes d.s. Odznaczeń

 

5.      Józef Gawlikowski – Sekretarz

 

6.      Czesław Pantak – Skarbnik

 

7.      Stanisław Brówka – Członek Prezydium

 

8.      Tomasz Ciszewski – Członek Prezydium

 

9.      Henryk Karcz – Członek Prezydium

 

10.    Ryszard Mach – Członek Prezydium

 

11.    Jan Pająk – Członek Prezydium

 

12.    Adam Szmukier – Członek Prezydium

 

13.    Krzysztof Dobrzyniewicz – Członek

 

14.    Marek Fiutak – Członek

 

15.    Paweł Grobelak – Członek

 

16.    Adam Jura – Członek

 

17.    Maciej Kaczyński – Członek

 

18.    Grażyna Piotkowska – Członek

 

19.    Adam Rozlach – Członek

 

20.    Lidia Słaboń – Członek

 

21.    Włodzimierz Sochacki – Członek

 

22.    Zdzisław Struzik – Członek

 

23.    Marek Śliwa – Członek

 

24.    Lidia Wałach – Członek

 

 

 

 

 

Powiatowa Komisja Rewizyjna:

 

1.      Henryk Mogieła –Przewodniczący

 

2.      Zbigniew Cieplewicz – Wiceprzewodniczący

 

3.      Zbigniew August – Sekretarz

 

5.      Ryszard Powązka - Członek

 

 

 

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Katowicach

 

1.      Marek Fiutak – Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu

 

2.      Józef Gawlikowski – Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego w Zawierciu

 

3.      Henryk Karcz – Komendant Miejsko – Gminnego OSP Ogrodzieniec

 

4.      Jakub Otczyk – Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Zawierciu

 

 

 

Delegaci na Zjazd Wojewódzki Związku OSP RP w Katowicach

 

1.      Stanisław Borówka – Poręba

 

2.      Jerzy Będkowski – Pilica

 

3.      Paweł Grobelak –Ogrodzieniec

 

4.      Mieczysław Skręt – Łazy

 

5.      Adam Jura – Irządze

 

6.      Grzegorz Scelina – Żarnowiec

 

 

 

Podczas III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej wszystkim dotychczasowym członkom władz Związki wręczono podziękowania za działalność w strukturach powiatowych w kadencji 2006 – 2011. Udekorowano również druhów Krzysztofa Dobrzyniewicza, Adama Pałuchę, Zdzisława Juszczyka i Dariusza Zygmunta odznaczeniami  „za zasługi dla pożarnictwa”. Podziękowano dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu druhowi Ryszardowi Machowi za dobrą, owocną pracę i należyte kierowanie organizacją powiatową. Wręczono mu pamiątkową fotografię Zarządu z minionej kadencji oraz wiązankę kwiatów. Złożono również gratulacje i wręczono wiązankę kwiatów nowo wybranemu Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego druhowi Rafałowi Krupie – Staroście Zawierciańskiemu. Wszyscy, łącznie z Senatorem RP generałem Zbigniewem Meresem, życzyli mu dobrej i mądrej polityki w kierowaniu ochotnikami powiatu zawierciańskiego.

 


 

 

 

W dniu 14 grudnia 2011r. odbyło się pierwsze po Zjeździe Powiatowym posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zawierciu wspólnie z Powiatową Komisją Rewizyjną. Podczas posiedzenia przyjęto plan działania i budżet na 2012 rok. W planie działania uwzględniono zakres szkolenia aktywu OSP w ochronie przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych powiatu jak również udziału jednostek OSP w akcjach ratowniczych. Ocenę przygotowań i realizacji obchodów „Dnia Strażaka 2012”, zawodów sportowo-pożarniczych, turniejów sportowych, wiedzy i konkursów plastycznych. Okresową ocenę realizacji budżetu Zarządu, opłacalności składek członkowskich, pracy komisji odznaczeń i komisji młodzieżowej. Podjęto również uchwały o powołaniu nowych komisji:

 

·        Powiatowa Komisja ds. Młodzieży

 

1.      Eugeniusz Kapuśniak – Przewodniczący

 

2.      Tomasz Ciszewski

 

3.      Maciej Kaczyński

 

4.      Lidia Słaboń

 

·        Powiatowa Komisja ds. Odznaczeń

 

1.      Jakub Otczyk – Przewodniczący

 

2.      Lidia Wałach

 

3.      Adam Jura

 

4.      Paweł Grobelak

 

5.      Jan Pająk

 

 

 

W czasie posiedzenia wysłuchano także informacji i oceniono przebiegu III Zjazdu Oddziału Powiatowego, przyjęto informację o stanie przychodów i wydatków Zarządu za rok 2011. W sprawach różnych i organizacyjnych omówiono między innymi sprawę szkolenia aktywu OSP w Karpaczu, przekazano informację o wnioskach złożonych przez poszczególne gminy na dotację do sprzętu i remontów oraz na odznaczenia dla najbardziej zasłużonych druhen i druhów dla pożarnictwa. W trakcie posiedzenia wręczono członkom Zarządu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej legitymację członka powiatowych władz OSP; legitymacja ta została po raz pierwszy opracowana we własnym zakresie i wręczona jako dokument sprawowanej władzy na szczeblu powiatu. Na zakończenie prezes Zarządu druh Rafał Krupa podziękował wszystkim za aktywny udział w posiedzeniu oraz złożył życzenia okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2012. Życzył wszystkim pomyślności oraz zadowolenia z wykonywanej pracy społecznej i zawodowej, niech działalność w ochronie przeciwpożarowej daje Wam satysfakcję a społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa. Życzę wszystkim strażakom „tyle samo powrotów z akcji pożarniczych co wyjazdów”, spokojnego i bezpiecznego 2012 roku.